108. Ingen kan ändra på Allâhs öde

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 120-121

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

89 – Han har bestämt allt definitivt och ingen kan häva, sinka, avlägsna, ändra, skifta, reducera eller addera något av Hans skapelse i Hans himlar eller på Hans jord.

FÖRKLARING

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har vetat det och bestämt det:

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

Han som har skapat allt och gett det dess rätta utformning.”1

Skapelsen är varken kaotisk eller otyglad. Allting är ordnat och sammanbundet med Allâhs beslut, öde och skrift. Allâh är frikänd kaos och meningslöshet. Ingen kan ändra på vad Allâh har beslutat och bestämt. Ingen kan häva eller ens sinka Hans dom:

وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Allâh ensam dömer och ingen kan tillfoga något till Hans beslut; Han är snar att kalla till räkenskap.”2

Ingen kan på något som helst sätt reducera eller utöka något av Allâhs beslut. Besluten är redan tagna och avslutade.

Den muslim som betror detta undkommer många tvivel och bekymmer. Det betyder dock inte att han ska förlita sig på ödet och sluta arbeta. Sett till handling är han fortfarande påbjuden att arbeta, eftersträva uppehälle och ta till sig åtgärder. Resultatet ligger däremot i Allâhs (´azza wa djall) hand.

125:2

213:41