108. De bästa följeslagarna

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 82-83

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

De bästa följeslagarna är de renläriga och vägledda kaliferna Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî – må Allâh vara nöjd med dem allihopa.

FÖRKLARING

Följeslagarnas förträfflighet varierar. Trots deras generella förträfflighet med vilken de överglänser och överträffar resten av samfundet, varierar de sinsemellan. De bästa är som sagt de renläriga och vägledda kaliferna Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî – må Allâh vara nöjd med dem allihopa. Deras rangordning i dygd motsvarar deras deras rangordning i kalifat.

De efterträds av resten som blev lovade paradiset: Talhah, az-Zubayr, ´Abdur-Rahmân bin ´Awf, Sa´d bin Abî Waqqâs, Sa´îd bin Zayd bin al-Khattâb (´Umar bin al-Khattâbs kusin) och Abû ´Ubaydah bin al-Djarrâh. Dessa tio blev lovade paradiset.

Sedan kommer följeslagare som deltog i striden vid Badr och därefter följeslagare som svor trohetseden under trädet. Därtill är Utvandrarna bättre än Hjälparna. Därefter kommer följeslagare som konverterade till islam innan Erövringen och slutligen följeslagare som konverterade till islam efter Erövringen. Allihopa är följeslagare, men de varierar sinsemellan – må Allâh vara nöjd med dem och de med Honom!