108. al-´Ayyâshîs tolfte förvrängning av an-Nisâ’

al-´Ayyâshî sade:

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

”Och bland efterföljarna av Bokens folk finns ingen som inte före sin död tror på honom och han skall vittna mot dem på Uppståndelsens dag.”1

”al-Hârith bin al-Mughîrah rapporterade från Abû ´Abdillâh som sade: ”Det syftar på Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”2

Därefter sade han:

”al-Mufadhdhal bin Muhammad sade: Jag frågade Abû ´Abdillâh om versen:

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

”Och bland efterföljarna av Bokens folk finns ingen som inte före sin död tror på honom och han skall vittna mot dem på Uppståndelsens dag.”

varpå han svarade: ”Den syftar bara på oss. Det finns inte en man från Fâtimahs avkomma som dör och lämnar det här livet utan att han erkänner imamens ledarskap liksom Ya´qûbs söner erkände Yûsuf när de sade:

تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ

”Vi svär vid Allâh att Allâh har gett dig företräde framför oss och vi, vi var sannerligen syndare!”3

Granskaren refererade till ”al-Bihâr”, ”as-Sâfî” och ”al-Burhân” och kommenterade:

”Han sade i ”al-Faydh”: ”Det vill säga att Bokens folk här syftar på Fâtimahs avkomma eftersom Allâh (subhânah) sade:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

”Och Vi lämnar denna gudomliga Skrift i arv till dem Vi utser av Våra slavar.”4

De är de utvalda i den här versen. Ibn Sinân rapporterade från Abû ´Abdillâh som sade om ´Îsâ:

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

”Och bland efterföljarna av Bokens folk finns ingen som inte före sin död tror på honom och han skall vittna mot dem på Uppståndelsens dag.”

”Bokens folks tro är tron på Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

al-´Ayyâshî sade:

”al-Mashriqî rapporterade från flera stycken att Hans ord:

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

”Och bland efterföljarna av Bokens folk finns ingen som inte före sin död tror på honom och han skall vittna mot dem på Uppståndelsens dag.”

syftar på Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Aldrig dör en jude eller en nasaré utan att de vet att han är Allâhs sändebud och att de hädade honom.”5

Djâbir rapporterade från Abû Dja´far som sade:

”Det finns inte en religionsanhängare som dör utan att han ser Allâhs sändebud och de troendes ledare.”67

Den här mannen och hans jämlikar har tagit på sig uppgiften att inte ta upp en vers utan att förvränga den utmed deras villfarelse. Den här versen och versen innan handlar om ´Îsâ (´alayhis-salâm). Versen betyder antingen att alla från Bokens folk kommer att tro på ´Îsâ (´alayhis-salâm) innan de dör eller också att de alla kommer att tro på honom när han stiger ned till jorden innan han dör. Det är versens betydelse. Då kommer denne Bâtinî och leker med versens betydelse och ljuger om Abû ´Abdillâh. Ibland hittar han på att han sade Allâhs sändebud. Ibland är det profetens hus. Ibland säger han att det inte finns en religionsanhängare som dör utan att han ser Allâhs sändebud och de troendes ledare. Allâh har rentvått Abû ´Abdillâh från denna lögn och idiotiska paradox.

14:159

2Granskaren refererade till ”al-Bihâr” och ”al-Burhân”.

312:91

435:32

5Granskaren refererade till ”al-Bihâr” och ”al-Burhân”.

6Granskaren refererade till ”al-Bihâr” och ”al-Burhân”.

7Tafsîr al-´Ayyâshî (1/283-284).