107. Tillåtna klockor

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 168-169

Vad som vittnar för hans uttalande om att ljuden från tornklockor är föraktade i alla fall, är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Klockan är Satans flöjt.”1

I en annan rapportering heter det:

Änglar följer inte med ett sällskap som har klockor.”2

al-Munâwî sade:

Enligt Ibn Hadjar är klockljuden föraktfulla eftersom de påminner om tornklockor och dylikt.”

Numera finns det olika klockor som är ämnade för olika och nyttiga ändamål, däribland väckarklockor, ringsignaler från telefoner, klockor på statliga byggnader och liknande. Hamnar de under de förbjudande hadîtherna? Nej, det anser jag inte. Ty de påminner inte om tornklockor, varken sett till ljud eller utseende – och Allâh vet bättre.

1Muslim, Abû Dâwûd, al-Hâkim, al-Khatîb al-Baghdâdî, al-Bayhaqî och Ahmad.

2Muslim via Abû Hurayrah och Abû Dâwûd via Abû Salamah.