107. Skillnad på resning och makt

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

En annan ur deras senare led var Imâm Abû Muhammad ´Abdul-Qâdir bin Abî Sâlih al-Djîlî som sade i sin bok ”al-Ghunyah”:

”Han är uppe, rest över Sin tron. Han har all makt och Hans kunskap omger allting:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen förhöjer det.”1

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.”2

Det är inte tillåtet att säga att Han är överallt. Det skall sägas att Han är ovanför tronen, vilket Han själv sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”34

Han nämnde flera verser och hadîther för det och sade:

”Resningen ska nämnas oinskränkt, utan tolkning. Det handlar nämligen om essensens resning över tronen… Att Han är ovanför tronen nämns i alla skrifter som uppenbarats för alla sända profeter. Egenskapen ska dock inte föreställas.”

Han behandlade sakfrågan ingående och sade liknande om andra egenskaper. Om jag hade nämnt allt vad de lärde har sagt skulle boken blivit mycket lång.

KOMMENTAR

Detta är ett exempel på kunskap och väldig förståelse. Han gjorde skillnad på det ena och det andra; Han är upprest över tronen, Han har makt över allting och Han omger allting. Med andra ord äger Han allting. Resningen är alltså varken maktövertag eller herravälde. Han klargjorde Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm i ämnet och förklarade att resningen betyder vare sig maktövertag, herravälde eller vetenskaplig omfattning. Det är sanningen:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”… därefter reste Han Sig över tronen.”5

Det vill säga höjt Sig (subhânahu wa ta´âlâ) över och bestigit tronen på ett sätt som tillkommer Hans majestät. Hans resning liknar inte skapelsens resning. Inte heller är Hans resning maktövertag, herravälde eller vetenskaplig omfattning. Hans kunskap omger allting.

135:10

270:4

320:5

4al-Ghunyah (1/71).

57:54