107. Närmsta grannen prioriteras

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/132)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

107 – Hadjdjâdj bin Minhâl berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: Abû ´Imrân underrättade oss: Jag hörde Talhah återberätta ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

”Allâhs sändebud! Jag har två grannar. Vem ska jag begåva?” Han svarade: ”Den vars dörr är närmast dig.”

Både hon och hennes fader berättade att hon sade:

”Allâhs sändebud! Jag har två grannar. Vem ska jag begåva?” Han svarade: ”Den vars dörr är närmast dig.”1

FÖRKLARING

Dessa två hadîther gör gällande att om man har flera grannar och inte klarar av att begåva allihopa, ger man till den vars dörr ligger närmast ens bostad. Ty denne har mer rätt än den avlägsne. Skulle man emellertid ha det bra ställt och klara av att begåva eller ge välgörenhet till flera grannar, belönas man än mer.

1Autentisk.