107. Hur ska ungdomen förhålla sig till dagens sekter?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 250-252

Kompilering och kommentarer: Shaykh Djamâl bin Furahyân al-Hârithî

Fråga 107: Hur ska den uppkommande ungdomen förhålla sig till dagens sekter som vill att de sluter sig till dem?

Svar: Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har underrättat oss om sekter som ska avvika från Ahl-us-Sunnahs väg och klargjort för oss hur vi ska förhålla oss till dem. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Detta är Min raka väg; följ den och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!” Detta är vad Han befaller er så att ni fruktar.”1

Det klargjorde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klart och tydligt. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En dag drog Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ett rakt streck i marken och sade: ”Detta är Allâhs väg.” Sedan gjorde han streck till höger och vänster om det och sade: ”Detta är vägar. Vid varje väg står en djävul som kallar till den.” Därefter läste han upp:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

”Detta är Min raka väg; följ den och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!”2

Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Människorna frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det goda medan jag frågade honom om det onda utav fruktan att falla i det. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Vi upplevde den hedniska tiden och ondskan varefter Allâh gav oss den här godheten. Finns det någon ondska efter den här godheten?” Han svarade: ”Ja.” Jag sade: ”Finns det någon godhet efter den där ondskan?” Han sade: ”Ja, och den skall bestå av rök.” Jag frågade: ”Vad är dess rök?” Han svarade: ”Folk som följer en annan väg än min väg. Du kommer att både vara bekant med vad de gör och obekant.” Jag sade: ”Finns det någon ondska efter den godheten?” Han sade: ”Ja, en blind prövning och kallare till helvetets portar. Den som besvarar dem till dem kastar de honom däri.” Jag sade: ”Allâhs sändebud! Beskriv dem för oss.” Han sade: ”De kommer från oss och talar vårt språk.” Jag frågade: ”Vad befaller du mig att göra om jag upplever det?” Han sade: ”Håll dig till muslimernas samling och deras ledare.” Jag sade: ”Och om de varken har samling eller ledare?” Då sade han: ”Avstå alla de grupperna om du så behöver bita tag i en trädrot tills du dör.”3

Med det sagt är ungdomar och alla andra skyldiga att förkasta alla grupper och sekter som avviker från Ahl-us-Sunnah och riktigheten, undvika alla kallare till sådana grupper, precis som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade för dem, och hålla sig till Ahl-us-Sunnah. Ahl-us-Sunnah är den enda grupp som vidhåller Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och följeslagarnas lära, ty de efterlever hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss i tid av oenighet att vidhålla hans och hans renläriga kalifers Sunnah och hålla oss till den muslimska samlingen och dess ledare.

16:153

2an-Nasâ’î (6/343), Ahmad (1/435), ad-Dârimî (202) och al-Bazzâr (57113).

3al-Bukhârî (3606) och Muslim (1847).