107. Har alltid vetat allting om Sin skapelse

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 119-120

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

88 – Slaven ska veta att Allâh har alltid vetat allting om Sin skapelse.

FÖRKLARING

Detta är den första nivån av tron på Allâhs beslut och öde. Slaven ska nämligen betro och anse att Allâh visste med Sin eviga kunskap vad som har varit och vad som inte har varit. Han är alltid och ändlöst beskriven med denna kunskap. Med Sin allomfattande kunskap har Han alltid vetat vad som kommer att ske innan det sker. Detta måste man som sagt betro.