107. Hadîth ”Han såg ´Uthmân bin ´Affân be om en vattenbehållare…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/97-98)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

37 – Humrân, ´Uthmân bin ´Affâns (radhiya Allâhu ´anh) slav, berättade att:

”Han såg ´Uthmân bin ´Affân be om en vattenbehållare. Därpå hällde han vatten på handflatorna som han tvättade tre gånger. Sedan stoppade han högerhanden i vattenbehållaren och sköljde mun och näsa. Sedan tvättade han sitt ansikte och sin högra hand till och med armbågen tre gånger. Därefter gjorde han samma sak med vänstern. Sedan strök han sitt huvud. Sedan tvättade han sin högra fot till och med fotknölarna tre gånger. Därefter gjorde han samma sak med vänstern. Därefter sade han: ”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) två sig såhär.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

FÖRKLARING

Troendes ledare ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh) var som bekant den tredje av de renläriga kaliferna efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den förste kalifen var Abû Bakr, den andre var ´Umar, den tredje var ´Uthmân och den fjärde var ´Alî (radhiya Allâhu ´anhum). Muslimerna är enade om detta. Bara Râfidhah tycker annorlunda då de lögnaktigt påstår att ´Alî bin Abî Tâlib var mer berättigad till kalifatet än någon annan. På så vis ljuger de både om ´Alî bin Abî Tâlib och alla muslimerna. Följeslagarna lovade ju Abû Bakr trohetseden, därefter ´Umar, därefter ´Uthmân och därefter ´Alî. Den som säger att ´Alî var mer berättigad till kalifatet har nedvärderat och förtalat Utvandrarna och Hjälparna. Det är dock ingenting Râfidhah bryr sig om.

1al-Bukhârî (1832) och Muslim (226).