107. Alla innovationer är onda

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 108

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

92 – Vi följer Sunnah och samlingen och undviker avvikelse, oenighet och splittring.

FÖRKLARING

Detta är alla muslimers plikt, nämligen att följa vår profet Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm är byggd på rättelse efter den, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är innovation och varje innovation är villfarelse.”1

Att hålla fast vid Sunnah inom dogm och resten av föreskriften hör alltså till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs – Salafs och deras anhängares – metodik fram till Domedagen.

När en muslim följer Sunnah förkastar han innovationer, splittring och allt vad de innebär. Innovationer är onda. Innovationer är alla nyheter som går emot Sunnah, oavsett om de är relaterade till dogmen eller föreskriften. Precis som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade, är alla innovationer villfarelser – och dessa villfarelser leder sina utövare till helvetet.

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).