106. Nionde bönen innan Taslîm

9 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hörde en annan man säga:

اللهم!إني أسألك بأنَّ لك الحمد، لا اله الا أنت، وحدك لا شَريكَ لَكَ ، المنّان، يا بَديعَ السماوات و الأرض!يا ذا الجلال و الإكرام!يا حي يا قيوم!إِني أَسْأَلُك الْجَنَّة وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

”Allâh! Jag ber Dig vid att lov och pris tillkommer Dig. Det finns ingen sann gud utom Du allena, ingen partner har Du. Du som skänker favörer i stora mått! Du som har skapat himlarna och jorden! Du som besitter majestät och ära! Du som är den Levande och skapelsens evige Vidmakthållare! Jag ber Dig om paradiset och jag söker skydd hos Dig från Elden.”

och sade till sina följeslagare:

”Vet ni vad han bad?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger att han bad Allâh vid Hans väldigaste namn1. Om Han tillbes vid det, bönhör Han, och om Han frågas vid det, ger Han.”2

1Häri finns Tawassul via Allâhs sköna namn och egenskaper, något Allâh (ta´âlâ) befallde när Han sade:

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

”Allâh är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dem.” (7:180)

Beträffande Tawassul via något annat liksom ställning, rättighet och helgd, så sade Abû Hanîfah (rahimahullâh) och hans anhängare att det är föraktfullt, med andra ord förbjudet. Det är beklagligt att se hur de flesta människorna, inklusive många lärda, nonchalerar denna föreskrivna Tawassul som det råder samstämmighet om. Du hör knappt någon göra Tawassul på det viset. Däremot månar de om innoverad Tawassul som det minst sagt finns delade uppfattningar om. De slår vakt om den som om inget annat sätt är tillåtet. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) har en bra avhandling i frågan vid namnet ”at-Tawassul wal-Wasîlah”. Läs den! Den är mycket nyttig och saknar motsvarighet i ämnet.

Också jag har en avhandling i frågan som heter ”at-Tawassul, Anwâ´uh wa Ahkâmuh”. Den har tryckts två gånger. Även den är nyttig sett till ämnet och tillvägagångssättet. Däri avvisas nya tvivel som härrör från några av dagens doktorer. Må Allâh vägleda oss och dem.

2Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, Ahmad, al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad”, at-Tabarânî och Ibn Mandah i ”at-Tawhîd” (1-2/70, 1/67 och 2/44) med autentiska berättarkedjor.