106. Därför skrivs människans handlingar ned

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 81

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Inget av det undkommer deras Herres vetskap. Dödsängeln tar själar på sin Herres order.

FÖRKLARING

Människans nedskrivna handlingar betyder inte att Allâh saknar vetskap om dem – självklart har Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) kunskap om dem. Däremot skrivs de ned för att slaven ska konfronteras med dem på Domedagen. Var och en kommer att se sina egna handlingar och sin egen bok som han själv kommer att läsa. Allâh straffar inte utmed det Han vet om slaven, utan utmed slavens handling. När handlingen verkställs skriver änglarna ned och sparar den i en bok. Samma bok ges till slaven på Domedagen. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

”Och Vi har bundit varje människas bestämmelse vid hennes hals och på Uppståndelsens dag skall Vi lägga fram för henne en bok som hon finner uppslagen: ”Läs nu din bok! I dag behövs ingen annan granskare av räkenskapen för dina handlingar än du själv.”1

Om slaven var en bra människa får han den i sin högra hand. Om han var en ond människa får han den i sin vänstra hand. Han kommer att se sina handlingar och inte förneka något. För övrigt vet Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) redan allt, men Han straffar som sagt inte utmed Sin föregående kunskap om människornas handlingar förrän de gör dem. Antingen straffar Han dem i enlighet med deras handlingar eller också hedrar Han dem i enlighet med deras handlingar.

117:13-14