106. Ahl-us-Sunnah sprider aldrig kaos

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 106-107

Ahl-us-Sunnah kommer dock alltid att finnas på jordens yta. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättat på sanningen. Den skadas inte av dem som försakar den eller motsäger den till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer – och då kommer den att vara i samma tillstånd.”1

De troendes dogm går ut på att respektera makthavarna, be för dem, ena människorna kring dem och råda dem bäst de kan vid eventuella fel. Skulle en makthavare befalla synd, får han inte åtlydas i den. Det är Allâh (´azza wa djall) som ska lydas, det är Han som påbjuder rätt och förbjuder orätt. Den som uppfyller påbuden och undviker förbuden är Allâhs (´azza wa djall) lydige slav som därtill också lyder sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han ska undvika synder utan att orsaka prövningar, provocera eller uppvigla kaos på jorden. Han ska alltså undvika förbuden om det så innebär att han besväras för sakens skull. I så fall belönas han hos Allâh (´azza wa djall).

1Muslim (1920).