105. Sång och musik får hjärtat att sjukna

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 170

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Han sade:

”Apropå den som lyssnar till sång och underhållning, sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Sång föder hyckleri i hjärtat.”1

Om han inte beskylls för otro, beskylls han åtminstone för trotsig synd. Helt klart.”

KOMMENTARER

Det betyder att det är trotsigt och syndigt att lyssna på sång och musik. Dessutom får de hjärtat att sjukna. Däremot är det fel att säga att det var profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade sådär. Det var Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh). Förmodligen försummade författaren (rahimahullâh) det varför han tillskrev profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîthen. Det kända är att Ibn Mas´ûd uttalade sig sådär och sade:

”Sång föder hyckleri i hjärtat liksom vatten föder bönan.”

1Abû Dâwûd (4927). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (4927).