105. Kropparna är bara verktyg av kött

Man skall veta att förruttnelsen berör endast den här synliga och sammansatta kroppen. Den här kroppen är emellertid ingenting. Den är endast ett verktyg. Vikten skall läggas vid det som skadar respektive gagnar själen. Ibn-ul-Djawzî rapporterade med sin berättarkedja:

”Efter att Ibn-uz-Zubayr hade dödats gick ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhum) in i moskén, sökte upp Asmâ’, Ibn-uz-Zubayrs moder, och sade: ”Härda! Dessa kroppar är ingenting. Det är själarna som är hos Allâh (ta´âlâ).”

Därefter sade Ibn-ul-Djawzî:

”Vi har rapporterat hur Ibn-uz-Zubayr sade till sin moder innan han dödades: ”Kära moder! Om jag dör skall du veta att jag bara är kött. Det som händer mig skadar inte mig.”

Khâlid bin Ma´dân sade:

”När Hishâm bin al-´Âs stupade under Adjnâdayn-dagen hamnade hans kropp på en bergsklyfta så att den stängde igen den. Det fanns ingen annan väg än den. När muslimerna kom fram till den vägrade de låta hästarna trampa på den. Då sade ´Amr bin al-´Âs: ”Människor! Allâh har låtit honom dö som martyr och tagit upp hans själ. Han är endast en kropp nu. Låt hästarna trampa på honom.” Därpå gick han själv över den och människorna följde efter så att kroppen blev till bitar.”

Om detta är bekräftat, skall man veta att när Allâh förstör den här jordkroppen som utsätts för sjukdomar och olyckor kommer Han likaså att återskapa den så att den inte ruttnar, ge den ett liv som inte upphör, ersätta svårigheterna med bästa belöningen och ge eviga belöningar för upphörda handlingar.