105. Djibrîl och Mîkâ’îl

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 81

Djibrîl (´alayhis-salâm) är ängeln som har i uppgift att förmedla uppenbarelser, Mîkâ’îl (´alayhis-salâm) är ängeln som har i uppgift att sköta nederbörden. Andra änglar verkställer Allâhs order i himlarna och på jorden. Så fort Allâh ger en order stiger änglarna ned med den omedelbart för att verkställa den i skapelsen. Alla änglar har sina särskilda uppgifter.