105. De förstör islams rykte

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 105-106

Syndiga Khawâridj är däremot bara ute efter fördärv på jorden. De respekterar varken makthavarna eller de troende. Ty deras hjärtan är förstörda och vilsna på grund av deras avvikelse från sanningen och kärlek till osanningen. De har alltid varit på det viset. De anklagade följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum), som var lovade paradiset, för otro. Deras ondska har varit pågående fram till skrivande stund. Deras ondska är påtaglig i Saudiarabien, Jemen och många andra muslimska länder. Deras fördärv har eskalerat och de tar till sig vapen mot muslimer och allierade otrogna vilkas liv, egendomar och heder är respekterade i islam. Khawâridj brukar vapen mot dessa människor, besvärar muslimerna, svärtar den islamiska kallelsen och förstör islams rykte bland folk som saknar kännedom om islam. De som har kunskap om islam vet att islam har ingenting med deras illdåd att göra. Ingen får anklaga islam för deras illdåd. Det finns folk som tillskriver sig islam som gör sådant som islam förbjuder, förkastar och bekämpar, däribland Khawâridj. Dessa människor kommer aldrig att lyckas. De drivs av avund, hat och synder som täcker deras hjärtan. De präglas av avund och en skandalös okunnighet varför de varken benådar sig själva eller andra. Deras slag börjar med självmordsattentat som i samma veva också orsakar andra människors död. De eggas av sina ledarfigurer. De lever i en osanning och besitter ingen sanning alls i sitt tänk. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att uppstå ett folk som kommer att läsa Qur’ânen utan att den passerar deras strupar. Varje gång en generation dyker upp, skärs den av.” Ibn ´Umar berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Varje gång en generation dyker upp, skärs den av – han sade det mer än tjugo gånger – till dess att ad-Dadjdjâl dyker upp i deras armé.”1

Det är typiskt för Khawâridj. Varje gång en generation dyker upp, skärs den av. De lyckas alltså aldrig. De kommer emellertid att finnas till Apokalypsen till dess att ad-Dadjdjâl dyker upp bland dem. Khawâridj ska nämligen tillhöra hans armé som kommer att vara den största prövningen innan Apokalypsen.

1Ibn Mâdjah (173). God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (144).