105. Bevarade tavlan är oföränderlig

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 117

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

86 – Om alla skapelser enas om att förhindra något Allâh (ta´âlâ) har beslutat ska ske, kommer de inte att lyckas. Och om de alla enas om att frambringa något Allâh (ta´âlâ) har beslutat inte ska ske, kommer de inte att lyckas.

FÖRKLARING

Den skrift som Allâh har skrivit i Bevarade tavlan kan ingen förändra. Om alla skapelser hade försökt att ändra på det som Allâh har skrivit, skulle de inte lyckats, och om de alla hade försökt att addera något som Allâh inte har skrivit i Bevarade tavlan, skulle de inte lyckats. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Vet att om samfundet hade enats om att gagna dig med något, skulle det inte förmå gagna dig med något som inte Allâh har skrivit för dig. Och om det hade enats om att skada dig med något, skulle det inte förmå skada dig med något som inte Allâh har skrivit för dig. Pennorna är upplyfta och bladen är torra.”1

Det som Allâh (djalla wa ´alâ) har skrivit i Bevarade tavlan kan varken skiftas eller förändras.

1Ahmad (1/307) och at-Tirmidhî (2516) som sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”