105. Är det tillåtet att gå ut med Djamâ´at-ut-Tablîgh?

Fråga 105: Vilka är Djamâ´at-ut-Tablîgh? Vad har de för metod? Är det tillåtet att sluta sig till dem och gå ut med dem för att kalla om de är studerande och äger korrekt dogm, liksom våra landsmän?

Svar: Den enda gruppen man får sluta sig till, gå med och arbeta med är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah som anammar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares metod. Allting annat måste vi avsvära oss.

Visserligen är vi skyldiga att kalla dem till Allâh och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, men inte sluta oss till dem, gå ut med dem och anamma deras strategi då vi vet att de inte är vägledda. Det är inte tillåtet, ty det medför lojalitet mot någon annan än Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.