104. Tavlan och Pennan

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 116-117

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

85 – Vi tror på Tavlan och Pennan och allt som har skrivits däri.

FÖRKLARING

Detta är en fortsättning på det ödesrelaterade ämnet som föregått. Det har redan angivits att till tron på ödet hör tron på det som står skrivet i Bevarade tavlan och att allt som Allâh vet är nedskrivet i den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det första Allâh skapade var pennan. Han sade till den: ”Skriv.” Den sade: ”Herre! Vad skall jag skriva?” Han sade: ”Skriv alltets öden fram till Domedagen.”1

Ingen annan än Allâh känner Tavlans och Pennans beskaffenhet. De är två av Allâhs (´azza wa djall) skapelser. Det tror vi på. Således sade författaren:

Vi tror på Tavlan och Pennan och allt som har skrivits däri.”

Det vill säga i Bevarade tavlan. Det är den andra punkten som utgör tron på bestämmelsen och ödet, nämligen skriften i Bevarade tavlan.

1Ahmad (5/317), Abû Dâwûd (4700) och at-Tirmidhî (2155). Autentisk enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (1/48).