104. Straffet i graven är oundvikligt

al-Marwazî berättade att Imâm Ahmad sade:

”Straffet i graven är sant och det förnekas endast av en vilsen som för andra vilse.”

Hanbal sade:

”Jag frågade Abû ´Abdillâh [Ahmad bin Hanbal] om straffet i graven. Han sade: ”Dessa hadîther är autentiska och vi tror på dem och bekräftar dem. Vi bekräftar allt som rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via goda berättarkedjor. Om vi inte bekräftar det som har kommit från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och väljer att avvisa det och förkasta det, förkastar vi Allâhs befallning:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

”Tag alltså emot vad sändebudet ger er.”1

Jag sade: ”Är straffet i graven sant?” Han sade: ”Det är sant. De kommer att straffas i gravarna.”

Hanbal berättade att han hörde Ahmad säga:

”Vi tror på straffet i graven, Munkar och Nakîr och att slaven förhörs i graven.´:

يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ

”Allâh stärker de troende med det ord vars sanning står fast i denna värld och i nästa.”

Nästa liv är i graven.”

Ahmad bin al-Qâsim sade:

”Jag sade: ”Abû ´Abdillâh! Bekräftar vi Munkar och Nakîr och det som rapporteras om straffet i graven?” Han svarade: ”Fri är Allâh från brister! Ja. Vi bekräftar det och tror på det.”

´Allâmah Ibn-ul-Qayyim sade:

”Man skall veta att straffet i graven är straffet i Barzakh. Var och en som dör och förtjänar att straffas kommer att straffas oavsett om han är begravd eller inte. Om hans kropp äts upp av rovdjur, bränns till aska och skingras i vinden, korsfästs eller drunknar i havet, kommer straffet att drabba hans kropp och själ liksom det drabbar gravarna.”

159:7