104. Djamâ´at-ut-Tablîghs innovativa utflykter

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 245-247

Kompilering och kommentarer: Shaykh Djamâl bin Furahyân al-Hârithî

Fråga 104: Vad säger ni om människor som reser utrikes för att kalla sett till att de själva har aldrig studerat? De uppmanar till sådana utflykter, upprepar främmande slogans och hävdar att den som ger sig ut för Allâhs sak kommer att inspireras? De menar att kunskap är inget grundläggande villkor. Som ni vet kommer kallaren utanför Saudiarabien att råka ut för olika sekter, religioner och frågor. Anser ni inte att han måste ha kunskap för att konfrontera folk? Framför allt i Sydostasien bekämpar de Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall.

Svar: Den utflykt som de syftar på är en innovation som inte praktiserades av Salaf1. Däremot är det bra att en lärd går ut för att kalla till Allâh utan att knyta sig till någon annan grupp än Ahl-us-Sunnah eller begränsa sig till fyrtio dagar, mer eller mindre.

Därtill måste kallaren ha kunskap. En ignorant får inte kalla till Allâh:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ

”Säg: ”Detta är min väg: jag uppmanar med klarsyn och insikt att dyrka Allâh.”2

Det vill säga med kunskap. Kallaren måste ha kunskap om allt obligatoriskt, rekommenderat, förbjudet och föraktfullt som han klargör. Han måste ha kunskap om avguderi, trots, otro, synder och olydnad. Han måste veta att både synder och fördömanden varierar.

Utflykter som distraherar studier är värdelösa. Studier är obligatoriska och kunskap uppnås inte utan studier. De uppnås inte via inspirationer. Sådant hör till vilsna Sûfiyyahs myter. Hopp om kunskap utan studier är inget annat än en vanföreställning.

1´Allâmah ´Abdur-Razzâq bin ´Afîfî sade:

”Djamâ´at-ut-Tablîgh är avvikande innovatörer som håller fast vid Qâdiriyyah-orderns och andras metodiker. Att gå ut på utflykt med dem är inte för Allâhs sak, utan för Ilyâs sak. De kallar inte till Qur’ânen och Sunnah. De kallar till sin Shaykh Ilyâs.

Att gå ut och avse att kalla till islam hör till kamp för Allâhs sak. Det är dock inte Djamâ´at-ut-Tablîghs kall. Jag känner till Djamâ´at-ut-Tablîgh sedan en lång tid tillbaka. De är innovatörer var de än är; Egypten, Israel, Amerika eller Saudiarabien. Alla är de fastbundna vid sin Shaykh Ilyâs.” (Fatâwâ ash-Shaykh ´Abdur-Razzâq ´Afîfî (1/174))

212:108