104. Den troende ska arbeta och tjäna pengar

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 168-170

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Abû ´Abdillâh sade också:

”Till det som vi betror – vilket också är våra imamers tänk – hör att den behövande fattige som härdar och inte tigger till dess att Allâh underlättar för honom är ädlare. För den som inte klarar av att härda är det bättre att göra det utifrån profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Att någon av er beger sig tidigt på morgonen för att plocka ved och bära den på ryggen, skänka från den och vara oberoende av människorna är bättre än att han frågar en man som antingen ger honom eller inte. Ty den högre handen är bättre än den lägre handen. Börja med den som är under dig.”1

Vi anser också att det är otillåtet att inte arbeta för uppehälle så länge man inte är avhållsam och ointresserad av vad andra har. Den friske som gör tiggeri till ett yrke är faktiskt fördömd och utesluten.”

KOMMENTARER

Det stämmer. Den troende är ålagd att arbeta och tjäna pengar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ivra efter det som gagnar dig. Sök hjälp av Allâh (´azza wa djall) och misslyckas inte. Om du drabbas av något skall du inte säga ’Om jag hade gjort det ena och det andra skulle det blivit så och så’. Säg istället:

قَدَرُ اللهِ وَما شَاءَ فَعَلَ

”Det var Allâhs öde och Han har gjort vad Han har velat.”

’Om’ banar vägen för Satans handling.”2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Att någon av er beger sig tidigt på morgonen för att plocka ved och bära den på ryggen, skänka från den och vara oberoende av människorna är bättre än att han frågar en man som antingen ger honom eller inte. Ty den högre handen är bättre än den lägre handen. Börja med den som är under dig.”

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om den bästa inkomsten, svarade han:

En mans hantverk och varje lovlig handel.”3

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Det bästa en man äter är från hans hands arbete. Allâhs profet Dâwûd åt sannerligen från sin hands arbete.4

Den troende ska inte vara arbetslös; han ska ta till sig åtgärder och handla. Han ska inte be folk om något. Det är fördömt att tigga onödigt. Det är bättre att härda med det lilla man har och inte tigga. Tiggeri är bara tillåtet i nödfall. Samurah bin Djundub (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Tiggeri är en möda med vilken mannen bemödar sitt ansikte. Det enda undantaget är mannen som vänder sig till en makthavare eller nödfall.”5

Med andra ord ska han handla och tjäna sitt levebröd och eftersträva det lovliga för att slippa bero på andra. Skulle han bli nödgad att tigga, får han lov att tigga så mycket som behövs.

1Muslim (1042) och at-Tirmidhî (680).

2Muslim (2664).

3at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (13/215). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1690).

4al-Bukhârî (2072), Ahmad (4/131) och at-Tabarânî (20/631).

5at-Tirmidhî (681). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (681).