103. Vad straffas i graven?

Drabbar straffet i graven både själen och kroppen, bara själen eller bara kroppen? Tar kroppen del av själens lycksalighet respektive straff i graven? Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade efter att ha fått den frågan:

”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är enade om att straffet och lycksaligheten drabbar både själen och kroppen. Själen upplever både lycksalighet och straff utan kroppen och tillsammans med kroppen. Kan kroppen känna lycksalighet respektive straff utan själen? Ahl-us-Sunnah wal-Hadîth och skolastikerna har två kända åsikter i frågan. Det finns även andra udda åsikter i frågan som inte hör till Ahl-us-Sunnah wal-Hadîths åsikter.

Vissa säger att lycksaligheten och straffet berör endast själen och inte kroppen. Det säger filosoferna som förnekar att kropparna kommer att återuppstå. De är otrogna enligt muslimernas samstämmighet. Många skolastiker bland Mu´tazilah och andra som tror på att kropparna kommer att återuppstå har också denna åsikt. De säger dock att det kommer inte att ske i gravarna, utan när kropparna lämnar gravarna. De förnekar alltså endast att kropparna straffas i graven. De anser att själarna antingen belönas eller också straffas i gravarna. På Domedagen skall dock både själen och kroppen straffas. Denna åsikt har vissa muslimska grupper bland skolastikerna, Ahl-ul-Hadîth och andra. Åsikten has av Ibn Hazm och Ibn Maysarah. Den här åsikten hör inte till de tre udda åsikterna. Den hör till den som bekräftar straffet i graven, Domedagen och kropparnas och själarnas återuppståndelse.

Den tredje och avvikande åsikten säger att det finns varken straff eller lycksalighet i graven fram till Domedagen. Det säger Mu´tazilah och andra som förnekar straffet och belöningen i graven. Alla dessa grupper är vilsna i gravfrågan, men de är emellertid bättre än filosoferna eftersom de bekräftar Domedagen.