103. Hur islamiska är egentligen dagens grupper?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 242-245

Kompilering och kommentarer: Shaykh Djamâl bin Furahyân al-Hârithî

Fråga 103: Hur islamiska är egentligen dagens grupper?

Svar: Grupperna är sekter som finns i alla tider och är således ingalunda märkvärdiga. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”1

Att det finns grupper och sekter är alltså inget märkvärdigt. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den av er som lever länge kommer att se många olikheter.”2

Däremot är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah den enda grupp som det är obligatoriskt att sluta sig, rätta sig efter och vara med. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”

Det är regeln. Alla grupper ska granskas via sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares dogm3. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

”Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och hjälparna, och de rättsinniga som följde i deras spår – Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom: Han har i beredskap för dem lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Detta är den stora, den lysande segern.”4

De är Samlingen och en grupp som varken delas upp eller splittras5. Så har de alltid varit fram till idag:

وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

”De som kommer efter dem ber: ”Herre, ge oss Din förlåtelse och förlåt våra bröder som gått före oss i tron, och låt inte ovilja mot de troende bli kvar i våra hjärtan! Herre! Du ömmar, full av barmhärtighet!”6

Denna grupp finns alltsedan sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dagar fram till Apokalypsen. De är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah7. Alla oliktänkande grupper ska ignoreras ehuru de associeras med islam, kallelse eller något annat. Alla grupper som avviker från Samlingen, vars ledare är sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), är avvikande och splittrande sekter som vi varken får tillskrivas eller associeras med. Vi får bara tillskrivas monoteisternas Ahl-us-Sunnah:

اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

”Led oss på den raka vägen – den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av vrede och inte de som har gått vilse!”8

Allâh nämnde dessa ärade människor när Han sade:

وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

”De som lyder Allâh och sändebudet skall få en plats vid sidan av dem som Allâh välsignar med Sina gåvor – profeterna och de sanningsenliga och martyrerna och de som gjorde det goda och det rätta – en ädel skara!”9

Den enda ansedda gruppen är den som grundar sin metodik på Qur’ânen och Sunnah och agerar utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”

Alla andra sekter ska ignoreras. De är avvikande, var och en beroende på dess avstånd från sanningen. Dock är alla frånsett en hotade med Elden.

1Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).

2Ahmad (4/126).

3Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (rahimahullâh) sade:

”Alla grupper som hävdar att de följer Salaf utan att handla som Salaf pratar bara.” (Fatâwâ al-´Ulamâ’ al-Kibâr, sid. 98)

49:100

5´Allâmah Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) sade:

”Enligt den profetiska metodiken accepterar inte den muslimska samligen uppdelning eller skildring. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare kallade för att grunda en muslimsk samling som skulle utropa en enighet som muslimer, Stödda gruppen, Räddade gruppen och Salaf. Dessa människor följer det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare följde. Han befallde dem att rätta sig efter dem och förbjöd dem att splittra sig från dem, liksom han förbjöd dem att splittras sinsemellan.” (Hukm-ul-Intimâ’, sid. 60)

659:10

7´Allâmah Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) sade:

”Muslimerna har ingenting annat än Qur’ânen och Sunnah och kallelse till dem båda utifrån den profetiska metodiken. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev dem när han sade:

”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”

Han kallade dem för ”Samlingen”. I samband med att han nämnde vilsna sekter beskrev han dem som Stödda gruppen och Räddade gruppen. De tillskriver sig hans Sunnah och väg och de är Salaf. Då sekter uppstod kallades deras dogm för ”Salafî” och ”Salafiyyah”.” (Hukm-ul-Intimâ’, sid. 112-113)

81:6-7

94:69