103. Grannens rätt

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/129-130)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

103 – Ahmad bin Humayd berättade för oss: Muhammad bin Fudhayl berättade för oss, från Muhammad bin Sa´d: Jag hörde Abû Dhabyah al-Kalâ´î säga: Jag hörde al-Miqdâd bin al-Aswad säga:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade sina följeslagare om hor och de svarade: ”Det är förbjudet; det har förbjudits av Allâh och Hans sändebud.” Han sade: ”Att en man horar med tio kvinnor är mildare för hans del än att han horar med sin grannes kvinna.” Han frågade dem om stöld och de sade: ”Det är förbjudet; det har förbjudits av Allâh och Hans sändebud.” Han sade: ”Att en man stjäl från tio hem är mildare för hans del än att han stjäl från sin grannes hem.”1

FÖRKLARING

Precis som den föregående hadîthen påbjuder även denna bra behandling av grannar och förbjuder att de ofredas. Till detta ofredande hör hor. Alla förnuftiga människor vet att det finns såväl större som mindre hor. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den mindre typen:

”Det är oundvikligt bestämt att människan tar del av otukten. Ögonens otukt är blicken. Öronens otukt är lyssnandet. Tungans otukt är talet. Handens otukt är greppet. Benets otukt är steget. Hjärtat lustar och önskar medan könet antingen bekräftar det eller också beljuger det.”2

Mindre otukt kan leda till större otukt varför det inte är tillåtet att sukta efter grannens helgd såsom hans kvinnor i hemmet. Istället är han ålagd att respektera grannskapet och akta sig för att hamna i sådant som Allâh (´azza wa djall) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbjudit strängt, som till exempel otukt som nämns i hadîthen. Allâh har förbjudit hor, hotat dess utövare med sträva straff och bestämt dess skräckinjagande straff. Den oskuld som horar ska pryglas offentligt med hundra piskrapp och utvisas från sin hemort ett helt år. Och om personen inte är oskuld, det vill säga är eller har varit gift ett korrekt giftermål, stenas han offentligt. Anledningen att steningen ska ske offentligt är dels för att människor ska dra lärdom av honom, dels för att han själv ska smaka på förnedring och avlivning. Allt detta för att visa hur allvarlig synd hor verkligen är. Än värre och allvarligare är att en man horar med sin grannes kvinnor. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Att en man horar med tio kvinnor är mildare för hans del än att han horar med sin grannes kvinna.”

Ty så stor är grannens rättighet och så viktigt är det att inte ofreda honom.

Det är också allvarligt att försöka titta in hos grannen och liknande – även det är en form av otukt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade som sagt:

”Det är oundvikligt bestämt att människan tar del av otukten. Ögonens otukt är blicken. Öronens otukt är lyssnandet. Tungans otukt är talet. Handens otukt är greppet. Benets otukt är steget. Hjärtat lustar och önskar medan könet antingen bekräftar det eller också beljuger det.”

Så om all sorts hor är en förbjuden synd, är den än värre i förhållande till grannen. Och om stöld är en förbjuden synd, är den än värre och allvarligare i förhållande till grannen om så stöldgodset skulle vara litet – och Allâh (tabârak wa ta´âlâ) vet bättre.

1Autentisk.

2al-Bukhârî (6243) och Muslim (3657).