103. al-´Ayyâshîs elfte förvrängning av an-Nisâ’

al-´Ayyâshî sade när han förklarade versen:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً

”De som antar tron och sedan hädar, därefter återvänder till tron, sedan hädar och slutligen hårdnar i sin hädelse, dem skall Allâh inte förlåta och inte heller leda på rätt väg.”1

”´Abdur-Rahmân bin Kathîr al-Hâshimî berättade att Abû ´Abdillâh sade: ”Den uppenbarades i samband med två personer. De trodde på Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i början och hädade när ledarskapet presenterades för dem. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som jag är bundsförvant med är även ´Alî bundsförvant med.”

Därefter trodde de på de troendes ledares trohetslöfte och lovade honom trohetslöftet. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött hädade de och förnekade trohetslöftet. Faktum är att deras otro steg när de tog trohetslöftet från honom. I dessa människor förblev ingen tro alls.”2

Så här gör Allâhs fiender Bâtiniyyah; de gör Takfîr på Abû Bakr as-Siddîq, ´Umar al-Fârûq och alla andra från Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) som Allâh använde Sig av för att upphöja Sin religion och krossade hedningarna, zoroastrierna, judarna, nasaréerna och avfällingarna.

14:137

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/281).