102. Vilka är dagens sagoberättare?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 238-242

Fråga 102: Salaf fördömde sagoberättare. Hur ser deras metodik ut? Hur ska vi förhålla oss till dem?

Svar: Salaf (rahimahumullâh) fördömde sagoberättare eftersom de oftast försöker påverka människor med sagor och berättelser som inte är autentiska. De utgår inte från autentiska bevis. De lägger ingen vikt vid att lära folk religionens domar och dogm. Ty de saknar förståelse. Idag representeras de av Djamâ´at-ut-Tablîgh med sin kända metodik samt all den sufism och mytologi som de besitter. Oftast har sagoberättarna också tendens att bara ta upp fruktansvärda texter varvid de inger människorna hopplöshet om Allâhs (ta´âlâ) nåd.