102. Qur’ânen är ingen gåta

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 148-149

Dessa rationalister säger som sagt att sådant som ni inte kan tolka, om ens långsökt och främmande, ska ni förhålla er passivt till. Dock ska ni tro att det inte alls ska förstås bokstavstroget och att bara Allâh vet vad det betyder. Det är Mufawwidhahs dogm. Med andra ord har Allâh uppenbarat för oss gåtor och mysterium som vi saknar kunskap om. Allâh har ju uppenbarat Qur’ânen för att den ska vägleda människorna, inte för att den ska fungera som gåtor och mysterium. Visst är somliga människor okunniga om vissa texter, men de ska hänvisa till de lärde och insiktsfulla. Näst sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var följeslagarna, efterföljarna och de förträffliga generationerna kunnigast om Qur’ânen och Sunnah. Alltså ska det refereras till deras sägelser och tolkningar. Det är den riktiga vägen, den sanna vägen:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ

Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och hjälparna, och de rättsinniga som följde i deras spår…”

Det vill säga följde deras tal, handling, karaktärer och uppförande.

رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ

… – Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom.”1

De erhåller Allâhs nöje – och det är målet!

19:100