102. al-Qummîs tolfte förvrängning av an-Nisâ’

al-Qummî sade när han förklarade versen:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً

”De som antar tron och sedan hädar, därefter återvänder till tron, sedan hädar och slutligen hårdnar i sin hädelse, dem skall Allâh inte förlåta och inte heller leda på rätt väg.”1

”Den uppenbarades i samband med dem som erkände Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan att bekräfta honom. Därefter hädade de när de skrev ett inbördes avtal om att aldrig låta ledarskapet vara inom hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus. När kapitlet ”al-Wilâyah” hade uppenbarats och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slutit avtal med dem om att de troendes ledare skulle vara efterträdare, erkände de utan att bekräfta det. Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött hädade de och hårdnade slutligen i sin hädelse.”2

Må Allâh bestrida dig! Så våghalsigt du ljuger om Allâh och Hans sändebud! Och så våghalsigt du förvränger Allâhs skrift och gör Takfîr på de bästa människorna efter profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam)!

Vilket datum skrevs det avtalet? När skedde denna hemliga sammanslutning som sluts enbart av Bâtiniyyah av er sort och som bara hungrar efter det jordiska, makt och prövningar? Det är allvarligt därför att ni tror att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes bara för att förse sitt hus med en evig makt.

Ni förvränger Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allomfattande budskap som består av flexibilitet, nåd till skapelserna, avhållsamhet, fromhet, trovärdighet och storslagna karaktärer till ett mål som inte skiljer sig från dem som ivrar efter det jordiska och makt. Ni har lovat dem och er de båda liven i Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus namn genom att ljuga om Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Hans skrift och till och med om hans hus. De kallar inte till denna makt, detta ledarskap och detta slaveri.

När skrevs avtalet som Qur’ânen uppenbarades för och orsakade Takfîr på följeslagarna? Den lögnen hör till Satans uppenbarelse. Dessa era lögner hör till det värsta förtalet av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), islam och Qur’ânen.

14:137

2Tafsîr al-Qummî (1/156).