101. Qur’ânen är Allâhs tal i alla fall

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 164

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Han sade:

Qur’ânen är Allâhs tal. Den är varken skapad eller inkarnerad i en skapelse. Hur den än reciteras, läses eller memoreras, förblir den Allâhs (´azza wa djall) egenskap och är vare sig någon studie av något studerat eller någon recitation av något reciterat. Ty Han (´azza wa djall), med Sina namn och egenskaper, är inte skapad. Den som säger något annat är otrogen.”

KOMMENTARER

Qur’ânen är Allâhs tal om den så skulle vara memorerad i bröstet; den är inte skapelsens tal. Skapelsen kan citera Qur’ânen och recitera Qur’ânen, men den förblir Allâhs tal. Skapelsen kan memorera Qur’ânen, men den förblir likväl Allâhs tal. Den kan skrivas ned, men den är ändå Allâhs tal. Qur’ânen kan höras, men den är fortfarande Allâhs tal. Hur Qur’ânen än levereras, är den Allâhs (´azza wa djall) tal – läst, memorerad, skriven eller hörd. Oavsett hur och vad, är Qur’ânen Allâhs tal som Han sände ned till Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).