101. Min åsikt och din åsikt

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 147-148

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

Enligt dem är det sanningen och allt i Qur’ânen och Sunnah som går emot deras utgångspunkt är endast ett test från Allâh. Det är inte meningen att man skall betro det utan att komma fram till egna slutsatser med hjälp av udda språkliga aspekter, tomma formuleringar och främmande ord. Att förtiga det, anförtro Allâh vetskap om dess betydelse och samtidigt dementera att det bevisar någon egenskap är allt vad dessa skolastikers dogm handlar om.

FÖRKLARING

Det är som att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har uppenbarat Qur’ânen för att de ska testa sina intellekter på den – vem har rätt och vem har fel? Härmed förefaller Qur’ânen bara vara ett test och inte en vägledning. Det är vad deras ideologi fordrar. Vem av er känner sanningen via sitt intellekt och vem av er känner inte den? Sedan kommer de fram till att man är ålagd passivitet och anförtroende med dogmen att texten inte påvisar vetskap om Allâh. De tolkar Qur’ânen med främmande ord, på lånsökta vis och med hjälp av svunna ordval. Slutligen påstår de att de har kommit fram till vad Allâh verkligen menar. Det är betydelsen av att de beskyller människorna för oförmåga och villfarelse. Men Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är barmhärtig och nådig mot Sina slavar. Han vet deras svaghet. Han vet deras nedsatta förståelse. Just därför har Han inte anförtrott dem sina intellekter. Istället har Han befallt dem att rätta sig efter Uppenbarelsen. Den som har korrekt kunskap om Uppenbarelsen, anammar den. Den som inte vet får fråga de lärde istället för att spekulera i sådant som han inte vet.

Numera finns märkliga åsikter. De kallar dem för åsiktsfrihet. Den går ut på att alla får tycka vad de vill. Det är som att vi inte alls har tillgång till en uppenbarelse och en föreskrift. Som att allting är bara åsikter. Min åsikt och din åsikt. Låt min åsikt vara och jag ska låta din åsikt vara. Alla får följa sina åsikter. Det är villfarelse. Jag, du och så-och-så ska hänvisa till Allâhs skrift. Vi ska kontrollera våra åsikter med Allâhs skrift. Den åsikt som stöds av Uppenbarelsen är korrekt, den åsikt som går emot Uppenbarelsen är inkorrekt och måste tas tillbaka. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen. Detta är bäst och en riktig och lycklig utgång.”1

Det är bättre för er än att ni strövar omkring kaotiskt. Uppenbarelsen är bevarad av Allâh (´azza wa djall), till skillnad från era åsikter och tankegångar – de är inte felfria. De är faktiskt föremål för fel och defekt.

14:59