101. Förklaring till versen ”Och när Jag har format henne och andats in i henne något av Min ande”

Den som argumenterar med att själen bifogas Allâh (ta´âlâ) i Hans ord:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ

”Och när Jag har format henne och andats in i henne något av Min ande, fall då ned på era ansikten inför henne!”1

skall veta att två sorters ord kan bifogas Allâh:

1 – Egenskaper som inte existerar av sig själva, som kunskapen, förmågan, talet, hörseln och synen. I detta fall bifogas egenskaperna Allâh som är beskriven med dem. Hans egenskaper är inte skapade. Detsamma gäller Hans (subhânahu wa ta´âlâ) ansikte och hand.

2 – Att något som existerar på egen hand bifogas Allâh, som Allâhs hus, Allâhs kamel, Allâhs tjänare, Allâhs sändebud och Allâhs själ. Dessa här ord som bifogas Allâh är skapade och bildade av Allâh. I detta fall bifogas orden Allâh utav utmärkelse och heder så att de särskiljs från alla andra. Exempel på det är Allâhs hus fastän alla andra hus också är Allâhs. Detsamma gäller Allâhs kamel fastän alla kameler också är Allâhs skapelser. Att dessa saker bifogas Allâh tyder på att Allâh älskar dem och hedrar dem. Så är inte fallet när saker och ting generellt bifogas Herren. I detta fall syftar det på att Han har skapat och bildat dem. Så när generella saker och ting bifogas Allâh, syftar de på att Han har skapat dem, och när särskilda saker och ting bifogas Allâh, syftar de på att Han har valt ut dem. Allâh skapar det Han vill och väljer det Han vill. När själen bifogas Allâh gör det anspråk på den särskilda typen och inte den generella. Tänk på detta. Detta gagnar dig så att du inte faller i innovationer. Många människor har avvikit i den här frågan. Vi ber Allâh om skydd.

115:29