101. De kunnigas förhållande till ödet

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 114-115

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

82 – Detta är en del av vad Allâhs (ta´âlâ) troende och gudfruktiga slavar med upplysta hjärtan behöver och ett trappsteg för folk med rotad kunskap.

FÖRKLARING

De behöver detta när det kommer till Allâhs beslut och bestämmelse. Du ska tro på ödet och dess fyra nivåer. Du ska tro på dess detaljer som nämns i Qur’ânen och Sunnah. Gå inte in på debatter och invändningar. Gör goda handlingar och ta lämpliga åtgärder.

De med rotad kunskap har en stabil och stadgad kunskap. De tvivlar inte, de är inte okunniga. De betror Allâhs bestämmelse och öde, gör goda handlingar och undviker synder. De spekulerar inte i Allâhs hemligheter, de tvistar inte kring dem och de invänder inte mot dem. Det är så folk med rotad kunskap fungerar medan ignoranter går in på villfarelser och annat som de har innoverat.