101. al-Qummîs elfte förvrängning av an-Nisâ’

al-Qummî sade när han förklarade versen:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا

”När änglarna samlar in dem som ännu i dödsögonblicket begår orätt mot sig själva, skall de fråga: ”Hur var er belägenhet?” Och då de svarar: ”På jorden var vi svaga och förtryckta”, skall de säga: ”Var inte Allâhs jord vid nog så att ni kunde utvandra på den?” Helvetet skall bli deras sista hemvist – ett i sanning eländigt slut!”1

”Den uppenbarades i samband med dem som vände de troendes ledare ryggen och inte krigade med honom. Änglarna kommer att säga till dem när de dör:

فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ

”Hur var er belägenhet?” Och då de svarar: ”På jorden var vi svaga och förtryckta.”

Det vill säga att det inte visste vem som hade rätt. Då säger Allâh:

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا

”Var inte Allâhs jord vid nog så att ni kunde utvandra på den?”

Det vill säga att Allâhs religion och skrift är vida nog så att ni kunde granska dem:

فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا

”Helvetet skall bli deras sista hemvist – ett i sanning eländigt slut!”2

1 – Fri är Allâh från brister! Dessa Bâtiniyyah blundar för Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och islam och förknippar allt i Qur’ânen med ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Jag är endast en muslim i mängden.”

Han bekrigade extremism däribland dessa människors förfäder.

2 – Versens anledning är känd för muslimernas lärda och Qur’ân-tolkarna, inte för dessa lögnare som förvränger Allâhs skrift. al-Bukhârî rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Ibn ´Abbâs som sade att det fanns muslimer på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid som levde bland hedningar och utökade deras befolkningsantal. Det hände att de blev träffade av pilar så att de dog eller halshöggs varpå Allâh uppenbarade versen3. Den här lögnarens påstående om att versen uppenbarades om dem som inte krigade med de troendes ledare är en typ av de smutsigaste lögnerna.

3 – Krigen mellan ´Alî och hans opponenter var inget som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rekommenderade. ´Alî blev frågad om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade sagt något om det varefter hans svar var:

”Nej.”

Faktum är att det finns autentiska hadîther som varnar för det. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att råda prövningar. Den som sitter i dem är bättre än den som står i dem, den som står i dem är bättre än den som går i dem, den som går i dem är bättre än den som springer i dem. Den som går in i dem kommer att förgöras av dem och den som kan fly från dem skall göra det.”4

”När två muslimer drabbar samman med sina svärd hamnar både dråparen och den dräpte i Elden.”5

När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod och predikade kom hans barnbarn al-Hasan (radhiya Allâhu ´anh) varpå han sade:

”Denne min son är en mästare. Förhoppningsvis kommer Allâh att sluta fred mellan två väldiga muslimska grupper med honom.”6

Detta bevisar att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte behagades av det kriget. Till följd därav undvek flera förträffliga och lärda följeslagare det. Några av dem var Sa´d bin Abî Waqqâs, Muhammad bin Maslamah, ´Abdullâh bin ´Umar och Usâmah bin Zayd. De var inte förtryckta. De besatt en väldig status i det islamiska samfundet. På grund av dem ville al-Hasan inte kriga. När han (radhiya Allâhu ´anh) fick makten lämnade han sin post till Mu´âwiyah och därmed förverkligades Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Förhoppningsvis kommer Allâh att sluta fred mellan två väldiga muslimska grupper med honom.”

Det islamiska samfundet tackade honom stort för det på grund av den väldiga nyttan som fredsavtalet innebar; muslimerna enades, liven skonades och kamp för att Allâhs ord skall råda återupptogs. Hur stor synd faller inte denne Bâtinî i när han säger:

”Den uppenbarades i samband med dem som vände de troendes ledare ryggen och inte krigade med honom.”!

Syndigare än så är hans ord:

”Änglarna kommer att säga till dem när de dör:

فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ

”Hur var er belägenhet?” Och då de svarar: ”På jorden var vi svaga och förtryckta.”

Det vill säga att det inte visste vem som hade rätt.”

Finns det ett våghalsigare sätt att förvränga Allâhs skrift på? Finns det en större lögn mot Allâh och Hans änglar än denna?

Uppenbarades den här versen i samband med Kamelkriget eller Siffînkriget?

Såg lögnaren änglarna komma till dem som inte krigade med ´Alî när de låg inför döden?

Hörde han Allâh säga till dem:

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا

”Var inte Allâhs jord vid nog så att ni kunde utvandra på den?”

och visste han att Allâh menade att Hans religion är vid så att de kan granska den? Det är inget annat än Bâtiniyyahs lögn och en kränkning av Allâhs helgd och narr av Honom:

قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ

”Då var era skämt alltså riktade mot Allâh, Hans budskap och Hans sändebud.”7

14:97

2Tafsîr al-Qummî (1/149).

34596.

4al-Bukhârî (7081) och Muslim (2886).

5al-Bukhârî (31) och Muslim (2888).

6al-Bukhârî (2704).

79:65