1000 bevis för att Allâh är ovanför himlarna

Publicerad: 2012-04-01
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: I´ânat-ul-Mustafîd (1/221-222)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När Allâh tar ett beslut ovanför himlen…”

Denna hadîth bevisar Allâhs höghet. Den är som Allâhs (ta´âlâ) ord:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår [allvaret i] Min varning?”1

Han som är ovanför himlen är ju Allâh och det är den högsta högheten:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

“Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”2

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Därefter reste Han sig över tronen.”3

Tronen är den högsta skapelsen och skapelsens tak.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till slavinnan: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Då sade han: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”4

Det finns många bevis för detta. Hâfidh adh-Dhahabî skrev boken ”al-´Uluww lil-´Aliyy al-Ghaffâr” om just det här ämnet. Däri nämner han bevisen för Allâhs höghet över tronen och de är många.

De lärda säger att det finns fler än tusen bevis i Qur’ânen, Sunnah, den naturliga läggningen och intellektet för att Allâh är ovanför Sin tron. Detta är bekräftat och det råder inga tvivel om det. Ingen annan än hedningar som Djahmiyyah och andra förnekar det.

167:16-17

26:18

357:4

4Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447), Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 121.