1000 år eller 50000 år?

publicerad
22.01.2010

Författare: Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî
Källa: Raf´ Îhâm-il-Idhtirâb, sid. 162

Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

”Men Allâh frångår inte Sitt löfte och en dag är för din Herre detsamma som tusen år så som ni räknat.” 22:47

”Han styr skapelsernas ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt upp till Honom under en Dag som vars längd, så som ni räknar, är tusen år.” 32:5

Allâh (subhânah) säger också:

”Till Honom stiger änglarna och anden upp under en dag vars längd är femtiotusen år.” 70:4

Denna ädla vers visar att en dag hos Allâh motsvarar tusen år. Detsamma sade Han (ta´âlâ) här:

”Han styr skapelsens ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allting upp till Honom under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen år.”

Det finns dock en annan vers som säger någonting annat. Han sade:

”Till Honom stiger änglarna och anden upp under en dag vars längd är femtiotusen år.” 70:4

Dessa verser kombineras på följande sätt:

1 – Abû Hâtim rapporterade att Ibn ´Abbâs sade:

”Dagen som motsvarar tusen år i kapitlet ”al-Hadjdj” står för en av de sex dagarna som Allâh skapade himlarna och jorden under. Och dagen som motsvarar tusen år i kapitlet ”as-Sadjdah” står för tiden som tar för en befallning att komma upp till Honom (ta´âlâ). Och dagen som motsvarar femtiotusen år är Domedagen.”

2 – Att de samtliga berör Domedagen men att de är olika långa för de troende och otrogna. Vad som bevisar det är Allâhs ord:

”När det blåses i hornet, har en svår Dag randats för de otrogna, och ingen lättnad skall ges dem!” 74:8-10

Dessa två kombinationer nämnde författaren till ”al-Itqân” och Allâh vet bättre.