100. Våra intellekter är nedsatta och olikartade

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 146

De menar alltså att det som dementeras av intellektet ska dementeras. Enligt dem är det intellektet som utgör bevis. Som resultat betyder det att vi blir offer för förvirring, att Allâh har övergivit oss och att Han inte har klargjort sakfrågan för oss. Med andra ord har Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) övergivit Sina slavar utan att klarlägga för dem vägen till sanningen och riktigheten. Och om Allâh har lämnat över oss till våra egna intellekter, ställs frågan: Är alla intellekter likadana? Intellekter är olikartade och oregelbundna. Därför ser du hur dessa människor befinner sig i kaos och oenighet. En dementerar, en annan bekräftar. En beskyller för villfarelse, en annan för otro och åter en annan för synd. Människornas intellekter varierar ju. De är inte på samma nivå. Därtill är de nedsatta. De begriper varken det dolda som har varit eller det dolda som ska vara. De är alltså nedsatta, kaotiska och olikartade.