100. Tron på änglarna

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 79

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Slavarna är försedda med änglar som skriver ned deras handlingar.

FÖRKLARING

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah betror ädla, vakande änglar som är anförtrodda att spara och skriva ned människornas handlingar, såväl goda som onda.

Allâh har skapat änglarna av ljus och de är bevingade. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

”Allâh ske lov och pris, himlarnas och jordens Skapare, som sänder änglarna som Sina budbärare, försedda med två eller tre eller fyra vingpar. Han fogar till Sin skapelse vad Han vill – Allâh har allt i Sin makt.”1

Med hjälp av vingarna kan de flyga, stiga i höjd och stiga ned. Det har Allâh gjort dem förmögna till. Vi kan inte se dem i deras egentliga skepnad, men de kan visa sig i mänskliga gestalter. Då vi inte klarar av att se dem i deras änglaskepnad visar de sig i mänsklig skepnad så att vi inte blir rädda. Exempelvis brukade Djibrîl komma till profeten (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam), som omgavs av sina följeslagare, i Dihyah al-Kalbîs (radhiya Allâhu ´anh) gestalt2.

Tron på änglarna utgör en av trons sex pelare. De nämns i Djibrîls (´alayhis-salâm) hadîth där han frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om tron och han svarade:

Att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, den Yttersta dagen och att du tror på ödet, det goda i det såväl som det onda.”3

135:1

2al-Bukhârî (3634).

3Muslim (8).