100. Tredje bönen innan Taslîm

3 –

اللهم حاسِبْني حِساباً يَسِيراً

”Allâh! Ställ mig inför en lätt räkenskap.”1

1Ahmad och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med.