100. Hur har du gagnat muslimerna?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 234-237

Fråga: Vissa människor anklagar imamer som Ibn Hadjar, an-Nawawî, Ibn Hazm, ash-Shawkânî och al-Bayhaqî för innovation. Har de rätt?

Svar: Dessa imamer besitter sådana dygder, djupa kunskaper, gagn av människor, kamper för att bevara och sprida Sunnah och väldiga verk som täcker deras fel. Må Allâh benåda dem. Vi avråder studenterna från att sysselsätta sig med detta, ty det berövar dem kunskap. Den som letar efter sådant om imamerna kommer att berövas studier. Istället kommer han att sysselsättas med prövningar och konflikter med människor. Vi råder alla att ivra efter kunskap och sysselsätta sig med den istället för onödig distraktion.

an-Nawawî, Ibn Hazm, Ibn Hadjar, ash-Shawkânî och al-Bayhaqî var stora imamer. De lärde litar på dem. De har skrivit väldiga verk och islamiska referenser som muslimer än idag refererar till. Deras handlingar täcker deras fel. Må Allâh benåda dem. Men vad har du, din stackare, att komma med? Du som spionerar på Ibn Hadjar, Ibn Hazm och alla andra omnämnda i frågan – hur har du gagnat muslimerna? Vilken kunskap har du anskaffat? Vet du vad Ibn Hadjar och an-Nawawî visste? Har du försett muslimerna med vad Ibn Hazm och al-Bayhaqî har gjort? Fri är Allâh från brister! Må Allâh benåda den som vet sin egna kapacitet. Du vet lite – alltså är du våghalsig. Din fromhet är knapp – alltså talar du.