100. Förbjudna frågor

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 113-114

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

81 – Den som ifrågasätter Hans handlingar förkastar Skriftens dom, och den som förkastar Skriftens dom tillhör de otrogna.

FÖRKLARING

Det vill säga den som frågar varför Allâh gör det ena och det andra, eller varför Han bestämmer det ena och det andra, förkastar Skriftens dom. Ty Allâh säger:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

Han ställs inte till svars för Hans handlande, men de skall stå till svars.”1

Och den som förkastar Skriftens och Sunnahs dom, invänder mot den och refererar istället till rationalitet och teorier, inkluderas till de otrogna eftersom tron på Qur’ânen och Sunnah hör till trons pelare.

121:23