100. Är själen skapad eller evig?

Är själarna skapade efter att inte ha funnits eller är de eviga? ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim sade:

”I den här frågan har lärda gjort snedsteg och grupper gått vilse medan Allâh har väglett sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anhängare till den klara sanningen. Sändebuden (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) är enade om att själen är skapad, behärskad och ordnad. Detta är allmänt känt i islam och att skapelsen är skapad, att kropparna kommer att återuppstå och att bara Allâh är Skaparen medan allting annat är skapat. Sedan uppstod avvikelser. Vissa med nedsatt förståelse inom Qur’ânen och Sunnah påstod att själen är evig och inte skapad därför att den hör till Allâhs befallning och Allâhs befallning är inte skapad och att Han associerade själen med Sig liksom Han gjorde det med Sin kunskap, Sitt liv och Sin förmåga. Andra blev passiva och sade att de tänker varken säga att den är skapad eller evig.”

När Ibn Mandah blev frågad om själarna är skapade eller inte svarade han:

”Alla själar är skapade. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs åsikt. Deras bevis är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Själarna är samlade samlingar. Det av dem som är gemensamt förs samman.”

Samlade samlingar är inget annat än skapade.

Vissa av dem sade att själarna hör till Allâhs befallning och att Allâh har undanhållit själarnas realia och kunskapen om dem från skapelsen. Deras bevis är Allâhs ord:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

”De frågar dig om själen. Säg: ”Själen hör till det som är min Herre förbehållet.”1

Andra säger att själarna är ett av Allâhs ljus och liv. Deras bevis är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Allâh skapade Sin skapelse i ett mörker och kastade Sitt ljus över den.””

Muhammad bin Nasr al-Marwazî sade:

”En grupp kättare och Râfidhah tolkade Âdams själ som de kristna tolkade ´Îsâs själ och andra som sade sade att själen lämnade Allâhs essens och inkarnerade sig i den troende. En grupp kättare och Râfidhah sade: ”Âdams själ är inte skapad.” Till den åsikten tolkade de Allâhs (ta´âlâ) ord:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ

”Och när Jag har format henne och andats in i henne något av Min ande, fall då ned på era ansikten inför henne!”2

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ

”Därefter formar Han henne och andas in i henne något av Sin ande.””3

Efter en lång text sade han:

”Det finns inga delade åsikter bland muslimerna om att själarna i Âdam, hans söner, ´Îsâ och alla andra är skapade av Allâh. Allâh har skapat dem, frambringat dem, format dem och bildat dem.”

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Den mänskliga själen är skapad och bildad enligt samfundets Salaf, imamer och resten av Ahl-us-Sunnah. Flera muslimska imamer däribland Muhammad bin Nasr al-Marwazî och Ibn Qutaybah har utropat de lärdas samstämmighet om att själen är skapad.”

117:85

215:29

332:9