100. Allâh är inte inkarnerad i skapelsen

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 163-164

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Han sade:

Den som påstår att något av Allâhs (´azza wa djall) egenskaper är inkarnerat i skapelsen, eller att Allâh är uppdelad, hädar.”

KOMMENTARER

Inget av skapelserna är inkarnerade i Allâhs essens. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är med alla Sina egenskaper enskild och distanserad från skapelsen. Inget av Hans skapelse är i Hans essens, inget av Hans essens är i Hans skapelse. ´Abdullâh bin Ahmad och andra återberättade autentiskt från Ibn-ul-Mubârak som fick följande fråga:

Hur lär vi känna vår Herre (´azza wa djall)?” Han sade: ”Genom att veta att Han är ovanför de sju himlarna, ovanför Sin tron och frånskild från Sin skapelse. Vi säger inte som Djahmiyyah, nämligen att Han är här på jorden.”