100. al-Qummîs tionde förvrängning av an-Nisâ’

al-´Ayyâshî sade:

”Muhammad bin al-Fudhayl rapporterade från Abûl-Hasan som sade om Hans ord:

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً

”Om inte Allâh i Sin nåd hade förbarmat Sig över er skulle ni helt visst ha slutit er till Djävulen, alla utom ett fåtal.”1

”Nåden är Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och barmhärtigheten är de troendes ledare.”

Muhammad bin al-Fudhayl rapporterade att den fromme slaven sade:

”Allâhs sändebud är barmhärtigheten och ´Alî bin Abî Tâlib är nåden.”2

al-Qummî sade:

”Allâhs sändebud är barmhärtigheten och de troendes ledare är nåden.”3

Hela sakfrågan är alltså uppdelad mellan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de troendes ledare. Förmodligen väger ´Alîs andel till och med tyngre och mer. Vilken åsikt väljer Râfidhah? Ibland är Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nåden och ´Alî barmhärtigheten och ibland tvärtom. Vi ber Allâh skydda oss mot lögn mot Allâh och förvrängning av Hans väldiga skrift.

Allâhs nåd och barmhärtighet handlar om att sända sändebuden, uppenbara skrifterna som består av väldiga dogmer, storslagna karaktärer och rättfärdiga handlingar samt vägleda de troende från Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och deras rättmätiga efterföljare till dessa dogmer, karaktärer och handlingar.

14:83

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/261).

3Tafsîr al-Qummî (1/145).