10. Vad är domen för slavarnas handlingar?

Fråga 10: Vad är domen för slavarnas handlingar?

Svar: Alla handlingar som slavarna gör, av lydnad och olydnad, hamnar under Allâhs skapelse, bestämmelse och beslut. Det är dock de som gör dem. Allâh har inte tvingat dem till dem. De utför dem med hjälp av sina viljor och styrkor.

Handlingarna är verkligen deras. De beskrivs med dem och belönas samt straffas för dem.

Handlingarna är verkligen Allâhs skapelser. Allâh har skapat dem, deras viljor och styrkor och allt som sker därav.

Vi tror nämligen på samtliga texter i Qur’ânen och Sunnah som bevisar Allâhs allomfattande skapande och styrka över allt som existerar och äger rum.

Likaså tror vi på samtliga texter i Qur’ânen och Sunnah som bevisar att det verkligen är slavarna som utför goda och dåliga handlingar och att de själva väljer sina handlingar. Allâh har skapat deras styrka och vilja. Dessa två faktorer är en anledning bakom deras handlingar och uttalanden. Han som skapar orsaken skapar även det orsakade. Allâh är för väldig och rättvis för att tvinga dem till handlingarna.