10. Upproret i Algeriet bevisar att al-Ikhwân al-Muslimûn är Khawâridj

Det elfte beviset för att denna metodik är en Takfîrî-metodik är nyheterna från Algeriet om massakrer eller mord på individer på grund av rykten bland Khawâridjs och Takfîriyyûns så kallade bildade människor. Ty enligt dem är alla som arbetar för staten otrogna eftersom de anser att de är nöjda med lagen. Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (rahimahullâh) blev ställd följande fråga:

Ni vet mycket väl vilka grupper och vilsna sekter som har dykt upp i Afghanistan på den tiden. De har dessvärre lyckats sprida sina avvikande teorier bland Salafiyyûns ungdomar som kämpade i Afghanistan. Några av dessa teorier är Takfîr på makthavarna och praktisering av, som de säger, övergivna Sunan däribland mord. Efter att Salafiyyûns ungdomar har återvänt till sina hemländer från kamp har vissa av dem börjat sprida åsikter och tvivel bland ungdomarna i samhället…

al-Albânî (rahimahullâh) svarade på följande vis:

”Frågan om Takfîr berör inte bara makthavarna utan också medborgarna. Det är en gammal prövning som har antagits av en gammal sekt i islam benämnd Khawâridj. Enligt mig beror den prövningen på två saker:

1 – Nedsatt kunskap och bristfällig förståelse inom religionen.

2 – De begriper inte föreskrivna principer.”

Det uttalandet godkändes tillsynes av såväl Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz som Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (rahimahumullâh).