10 – Synder producerar synder

Synder planterar nya synder och de producerar varandra. Det kan gå så långt att tjänaren inte klarar av att lämna dem och gå ut från dem. Vissa av Salaf sade:

”Syndens straff är att den leder till en ny synd. Den goda handlingens belöning är att den leder till ny god handling.”

När tjänaren gör en god handling, säger den goda handlingen bredvid ”Kom och gör mig!” När han gör den, kallar den tredje goda handlingen på honom och så vidare. På det viset blir vinsten allt större och de goda handlingarna allt fler. Detsamma gäller synderna så att de goda handlingarna och synderna blir till rotade former och ankrade drag.

Om den fromme låter blir att göra en god handling, mår han dåligt. Han känner sig som en val som har kommit upp på land till dess att den återvänder till vattnet. Först då känner den harmoni och glädje.

Om syndaren låter bli att synda och börjar göra goda handlingar, mår han dåligt till dess att han återvänder till synderna. Det finns syndare som syndar utan att känna någon som helst njutning av synden. Den enda anledningen till varför han syndar är att han känner smärta om han inte får synda.