10. Sunnah handlar om att följa och avstå lustarna

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

”Den begrips inte med intellektet och lustar. Det handlar bara om att följa och avstå lustarna.”

Det vill säga att Sunnah begrips från återberättelserna och inte via intellektet eller lustarna. Om du vill ha Sunnah och vara vägledd så skall du lära dig och studera. Om du får reda på en Sunnah så skall du förstå dig på den. Använd din hjärna för att förstå den:

”Den som Allâh önskar väl låter Han honom förstå religionen.”1

Att tala utan bevis ur Qur’ânen och Sunnah är tal om Allâh utan kunskap:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

”Säg: ”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet och [all annan] synd och orättmätigt våld. Och [Han förbjuder er] att sätta vid Allâhs sida det som Han aldrig gett bemyndigande till och att påstå om Allâh det ni inte kan veta.”2

Muslimen måste hålla sig till bevisen när det handlar om troslärorna, dyrkan, det lovliga och det olovliga. Angående det jordiska får du prova dig fram:

”Ni är kunnigare om era jordiska sakfrågor.”3

I princip är alla religiösa frågor förbjudna tills motsatsen bevisas i Sharî´ah. Så fort du börjar använda intellektet i de religiösa frågorna följer du din lust och talar om Allâh utan kunskap. Det är en av de största synderna som finns. Ibland kan det till och med vara värre än avguderiet, vilket Ibn-ul-Qayyim påpekade när han förklarade versen och sade:

”Han delade in synderna i fyra nivåer. Han började med de mildaste för att därefter gå gradvis uppåt.”4

Den största synden är tal om Allâh utan kunskap. Det är värre än avguderiet eftersom det omfattar såväl avguderiet som allting annat. Avguderiet är ju inget annat än frukterna av de vilsnas ord. Akta er därför riktigt noga för att tala om Allâhs religion utmed lusten och låt er inte luras av ert intellektet och er smarthet och förståelse. All förståelse ligger i bevisen. Det var följeslagarnas och efterföljarnas praxis. Det är just det Imâm Ahmad sade här:

”Det handlar bara om att följa och avstå lustarna.”

Det betyder att intellektet och lusten skall inte råda över Allâhs religion. Det handlar bara om att följa och avstå lustarna för Allâhs, skapelsernas Herre, sak.

1al-Bukhârî (71) och Muslim (1037).

27:33

3Muslim (2363).

4I´lâm-ul-Muwaqqi´în (1/138).