10. Skydd 10 mot coronaepidemin: Täck disken och korka dryckskärlen

Shaykh ´Abdur-Razzâq bin ´Abdil-Muhsin al-´Abbâd

´Ashru Wasâyâ lil-Wiqâyah min-al-Wabâ’, sid. 13

10 – Täck disken och korka dryckskärlen

Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Täck disken och korka dryckskärlen. En natt om året stiger en epidemi ned; det finns inte en avtäckt disk eller ett öppet dryckskärl som den epidemin passerar utan att den hamnar i dem.”1

Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Det är något läkare saknar kunskap om.”2

1Muslim.

2Zâd-ul-Ma´âd.